Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST: Προαναγγελία ΓΣ

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, στις 26.11.2021 και ώρα 09.30, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 32 μέτοχοι κατέχοντες 2.025.552 μετοχές, δηλαδή (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας) ποσοστό 67,879%. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνισή του, λόγω επικείμενης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών), με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών και/ή του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 110 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v