ΔΕΗ: Παραίτηση μέλους Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει  ότι ο κ. Δημήτριος Βασιλάκης ανέλαβε  καθήκοντα  Διευθυντή στη Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών Αιολικών και Φωτοβολταικών Έργων της ΔΕΗ και κατόπιν τούτου παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μέχρι την, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, το ΔΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί με δεκαμελή σύνθεση δυνάμει του άρθρου 9 παρ.3 του ισχύοντος Καταστατικού.  

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v