ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, , ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14ης Νοεμβρίου 2019 επικύρωσε την εκλογή του κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, εν συνεχεία τον εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και κατόπιν της εκλογής αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτείται σε σώμα  για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι ως τις  19/6/2021, ή  την τυχόν μεταγενέστερη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2021,   ως ακολούθως:

Ιωάννης  Κ. Μαθιός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Ν. Μαθιός ως Διευθύνων  Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος 

Μη Εκτελεστικά Μέλη :

Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου

Μαθιός Νικόλαος του Ιωάννου

Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου

Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου

Στρούτσης  Ιωάννης του  Παναγιώτη και

Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου

 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (εκλεγέντα από την Γενική Συνέλευση)

 

Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου

Στρούτσης  Ιωάννης του  Παναγιώτη

Σταύρος Θεοδωρόπουλος του ΘεοδοσίουΤα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v