ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Το νέο ΔΣ

Η Επίλεκτος ανακοίνωσε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2021, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής,

Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Μπιτσικώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου- Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ηλία – Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος

Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος

Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος

Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μέργου Βαρβάρα Παρασκευή του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v