Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICON: Εκλογή προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Η MEDICON HELLAS AE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 24.03.2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, και της από 24.03.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 26η.03.2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, ο κος Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη ως Πρόεδρος. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.

Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v