Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων

Ορισμός από το ΔΣ μελών της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, 11 και 12του Ν. 4706/2020


Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2021 περί σύστασης ενιαίας Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, συνήλθε την 30η/6/2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής. Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:1. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
2. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ


Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v