ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Συγκρότηση σε σώμα νέου ΔΣ

Η Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη Γενική Συνέλευση της 12/07/2021 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, ως εξής:

 

 

Ιουλία Λαζαρίδου                Πρόεδρος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
Γεώργιος Ζάχαρης              Αντ/δρος Ά του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Γεράσιμος Λαζαρίδης          Αντ/δρος Β του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Ιωάννης Οξυζίδης              Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
Τριαντάφυλλος Τσαμαντάντης Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
Πέτρος Ντινάκης                Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
Αθανάσιος Πάππος            Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
 

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 12.07.2021, είναι πενταετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026.

 

 

                                                                       Δράμα, 12 Ιουλίου 2021

           ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v