Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ (ορθή επανάληψη)

Ανακοίνωση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε Σώμα

 

Η ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία  «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη η Εταιρεία)  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η  Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ  ΑΕ, που συνήλθε στις  8/7/2021  

Α) εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για πλήρη (πενταετή) θητεία  που άρχεται  στις 08/07/2021,  λήγει  στις   08/07/2026   και   παρατείνεται μέχρι  την λήψη αποφάσεως από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

Β) όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της  8/7/2021   ως ακολούθως:

Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου, Πρόεδρος  ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος  Εκτελεστικό Μέλος,
Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος,
Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου,  Εκτελεστικό Μέλος 
Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου μη Εκτελεστικό Μέλος,
 Μαθιός Νικόλαος  του Ιωάννη,  μη Εκτελεστικό Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου,  μη Εκτελεστικό Μέλος,
Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο  μη Εκτελεστικό Μέλος
Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 
Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, Ανεξάρτητο  μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη,  Μη Εκτελεστικό Μέλος
 Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων (Μη Εκτελεστικών Μελών ) δηλαδή στα πρόσωπα των κ.κ.

1)       Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη

2)       Θεοδωρόπουλου Σταύρου  του Θεοδοσίου

3)       Αντωνίας Μαρίας (Μάνιας) Σακκά του Κωνσταντίνου και

4)       Μαρίδη Χρήστου  του Γεωργίου

συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002,  του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020  καθόσον  

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v