Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η νέα τριµελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Ιουλίου 2021 και συγκροτήθηκε σε Σώμα την 15η Ιουλίου 2021, έχει ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ - Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου - Πρόεδρος

2. Αρτοπούλου Αναστασία του Ιωάννη. Ανεξάρτητο Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου - Μέλος.

3.  Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου τρίτο πρόσωπο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μέλος

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής ελέγχου πληρούν τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις και ειδικότερα του άρθρου 4, του Ν. 3016/2020 και του ν. 4706/2020.

Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι διετής, λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλ. την 14η Ιουλίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v