Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA DEVELOPMENT: Αλλαγή διευθυντικών στελεχών

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον
Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό
για τις παρακάτω αλλαγές στην οργανωτική δομή της Εταιρείας.
Ο κ. Δημήτρης Κίτσιος, Πολιτικός Μηχανικός, θα αναλάβει το ρόλο του Chief Infrastructure &
Controls Officer. Ο κ. Κίτσιος διαθέτει εικοσαετή εμπειρία σε Development και Project
Μanagement μεγάλων έργων σε αντίστοιχες εταιρείες στην Ασία, Μέση Ανατολή και Αμερική.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών σε Construction Engineering and Management από το
πανεπιστήμιο του Stanford. Ο κ. Κίτσιος αναλαμβάνει καθήκοντα στα μέσα Ιανουαρίου 2022.
Ο κ. Δημήτρης Ζωντανός αφήνει το ρόλο του Chief Construction and Planning Officer και
συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο του Ελληνικού, αναλαμβάνοντας ρόλο Συμβούλου στον CEO
και αξιοποιώντας περαιτέρω από αυτήν την θέση την πολύχρονη εμπειρία του.
O κ. Ζήσιμος Δανηλάτος, Chief Development Officer αποχώρησε από την Εταιρεία την
30.11.2021 μετά από 19 χρόνια πολύτιμης συνεισφοράς, ιδιαίτερα στο έργο του Ελληνικού.
Η Εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την οργάνωσή της, προχωρώντας δυναμικά στην υλοποίηση
του έργου του Ελληνικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v