Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΑΚΑΣ: Αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ (ορθή επανάληψη)

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος

2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Εκτελεστικό μέλος

4. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη, Εκτελεστικό μέλος

5. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Πρακτικό Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v