Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

 

 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίσθηκε ως νέα Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων η κα Ιωάννα Ζαφειρούδη του Κοσμά σε αντικατάσταση του κου Ιωακείμ Σγουρού του Χρήστου.

 

Η κα Ιωάννα Ζαφειρούδη αναλαμβάνει τα καθήκοντά της ως Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων από την 10/01/2022.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα ακόλουθα:

 

Τηλέφωνο: 2310499000

 

E mail: [email protected]

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 10/01/2022

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v