Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ...

Η Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ  ανακοινώνει την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου


Αθήνα, 28 Ιουλίου  20202 – Η Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ  ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 26 Σεπτεμβρίου 2022 απόφασής του όρισε τον κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ του Αναστασίου ,  ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  κ. Σπυρίδωνος Μπέτα.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ότι ο κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ του Αναστασίου πληροί όλες τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τον διορισμό του. Η εκλογή του κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ  ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
H νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

1)Λεκάκης Εμμανουήλ – Ευάγγελος  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό

                                                           Μέλος ΔΣ

 2)     Θεοδώρου Ιωάννης    Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικο μέλος ΔΣ

3)      Παπαιωσήφ Ιωάννης  Τρίτο πρόσωπο μη μέλος ΔΣ

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v