Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.: Ανακοίνωση ορισμού Εσωτερικού Ελεγκτή και Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την απόφαση της 06ης Δεκεμβρίου 2022 ορίζει τον κ. Δημήτριο Καραφυλλίδη ως Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων σε αντικατάσταση του κ. Παντελή Κάλλια, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Γυιόκα. Ο κ. Κάλλιας πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απορρέουν από το άρθρο 15 του ν. 4706/2020 περί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις της ως άνω θέσης καθώς είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v