ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Στις 30/9 τα αποτελέσματα εξαμήνου

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους ότι οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sfakianakis.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr), την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v