Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αποτελέσματα τριμήνου

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου της Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου μειώθηκαν κατά 9,4% και ανήλθαν σε €21,6 εκ από €23,9εκ στις 31.3.2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το EBIDTA του Ομίλου μειώθηκε κατά 12,2% και ανήλθε σε €834.000 από €950.000 στις 31.3.2019.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €367.000 σημειώνοντας μείωση 28,6%, έναντι €514.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν επίσης κατά 26,6% και ανήλθαν σε €246.000 έναντι €335.000 στις 31.3.2019. Η πτώση αυτή οφείλεται στις επιπτώσεις του Covid 19, τον τελευταίο μήνα του πρώτου τριμήνου.

Προέρχεται κυρίως από το βίαιο lockdown της οικονομίας. Οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο είναι του τουρισμού και των οχημάτων σε αντίθεση με τον αγροτικό τομέα που όπως φαίνεται δεν επηρεάζεται σημαντικά στην παρούσα συγκυρία.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 93% στα €28,2εκ από €14,6εκ στις 31.12.2019 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε €8,6εκ, από €5,9εκ στις 31.12.2019.

Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν στα €19,6εκ στις 31.3.2020 από €8,7εκ στις 31.12.2019.

Η Εταιρία προέβη άμεσα σε αύξηση του βραχυχρόνιου δανεισμού της λόγω της τρέχουσας κατάστασης, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ανεξαρτήτως της πιθανής επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2020 ήταν 61,3%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v