Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΣΩ: Στις 18/5 τα αποτελέσματα 2019

Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/20019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.groupiaso.gr) την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v