Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Οικονομικό Ημερολόγιο

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει
στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020 σύμφωνα με την
παράγραφο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:
Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση 2019 θα ανακοινωθούν στην
ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(www.marfininvestmentgroup.com) τη Δευτέρα 1η
Ιουνίου 2020 μετά τη λήξη της
συνεδρίασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ημερομηνία ετήσιας
ενημέρωσης των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και
η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα προσδιορισθούν με
νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v