Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FF GROUP: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρεία «Folli Follie» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες ετέθησαν στην διάθεση της PricewaterhouseCoopers για την ολοκλήρωση της έκθεσης ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v