Εβροφάρμα: Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου

Γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες
καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2020
(01.01.2020 έως 30.06.2020), θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας
www.evrofarma.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr (μετά το
κλείσιμο της συνεδρίασης): Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v