Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Αποτελέσματα εξαμήνου

To α’ εξάμηνο 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ανήλθε σε €6,2 εκατ. από €6,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίπτωσης της πανδημίας.

Tα καθαρά κέρδη μετά από φόρους τo α’ εξάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε €0,9 εκατ., έναντι €0,6 εκατ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τα οποία είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την παρουσία εκτάκτου εξόδου ύψους €0,7 εκατ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v