Αλουμύλ: Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εξαμήνου

Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2020 (01.01.2020 έως 30.06.2020) θα
δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας
(www.alumil.com), την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v