Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Αλλαγή μέρας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020 την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
2020, αντί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2020 όπως είχε ανακοινωθεί, σύμφωνα με το ακόλουθο
πρόγραμμα:
• ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020
Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της
Τράπεζας (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.helex.gr).
• ώρα 19.00: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω
τηλεφωνικής συνδιάσκεψης
Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη
επικοινωνία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v