Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Αποτελέσματα εξαμήνου

To α’ εξάμηνο 2021, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 6 εκατ. από
Ευρώ 6,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε
ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε Ευρώ 0,3 εκατ., έναντι κερδών ύψους Ευρώ 0,9 εκατ.
την ίδια περίοδο το 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v