Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022, το οποίο έχει ως εξής:

 

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021: Τρίτη 12 Απριλίου 2022 μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 12 Απριλίου 2022.

 

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών: μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 στις 17:30 τοπική ώρα

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

 

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 (δηλαδή μετά την 17η Ιουνίου 2022 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται)

 

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2021: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 28 Ιουνίου 2022 (record date).

 

Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2021: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

 

  

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2022

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v