Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Η εταιρεία AKRITAS στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022:

1)      Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 2021 και των Εκθέσεων που ακολουθούν αυτής, την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.

2)      Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2022

Δεν θα υποβληθεί πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διανομή μερίσματος, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η AKRITAS διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των ως άνω ημερομηνιών, αφού προβεί σε εκ νέου έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v