Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

Εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Η εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ», στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2022:

29 Απριλίου  2022: Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες και Ετήσια Οικονομική Έκθεση) της Χρήσης 2021 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου (www.ase.gr) και την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.spirou.gr).

09 Σεπτεμβρίου  2022: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.


Σημειώνεται ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v