Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

Η Εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το Α' Εξάμηνο του 2022, το οποίο έχει ως ακολούθως:

-Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022: Ημερομηνία ανακοίνωσης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2022 (μετά από την λήξη της συνεδρίασης )

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Για την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2022 Α Εξάμηνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v