Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2022

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2022

10 Νοεμβρίου 2022

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου και Παρουσίαση προς τους Αναλυτές και το Επενδυτικό Κοινό, των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2022 της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Χρηματιστηρίων – Χρηματιστήριο Αθηνών (http://www.helex.gr).

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2022
Presentation of 3Q2022 Financial Results

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v