Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, σε συνέχεια προηγουμένης ανακοίνωσης της,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Η Εταιρεία προχώρησε στην μεταβίβαση του συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μαιευτικού - γυναικολογικού τμήματος με το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑ» στο «ΙΑΣΩ ΑΕ». Το συνολικό τίμημα της μεταβίβασης, ανερχόμενο κατά ανώτατο όριο σε 13 εκ ευρώ, συνδέεται με την μελλοντική οικονομική πορεία της μεταβιβαζόμενης μαιευτικής δραστηριότητας και θα καταβληθεί σε δυο στάδια ως ακολούθως:  

-          Το πρώτο στάδιο αφορά την άμεση καταβολή τιμήματος ποσού ύψους 7,8 εκ ευρώ. 

-          Το δεύτερο στάδιο αφορά την καταβολή πρόσθετου τιμήματος  με χρονικό ορίζοντα 3ετιας. Το επιπρόσθετο τίμημα θα καθοριστεί με βάση την μελλοντική πορεία της δραστηριότητας.

Η μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του «ΓΑΙΑ» στο σύνολο της έγινε στο πλαίσιο εξορθολογισμού των λειτουργιών του Ιατρικού Αθηνών στο Μαρούσι  καθώς τόσο η γενική κλινική όσο και το «ΓΑΙΑ», λειτουργούσαν στο 100% της δυναμικότητας τους χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της λειτουργίας τους λόγω χωροταξικών περιορισμών. Οι περιορισμοί αυτοί δεν επέτρεπαν την δημιουργία επιπλέον κλινών αναγκαίων για να καλυφθεί η συνεχώς αυξανομένη ζήτηση που οφείλεται  κυρίως στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του Ιατρικού.

Με την μεταφορά του «ΓΑΙΑ» στο «ΙΑΣΩ ΑΕ» απελευθερώνονται άμεσα στη γενική κλινική του Ιατρικού Αθηνών στο Μαρούσι και τίθενται προς χρήση 100 επιπλέον νοσηλευτικές κλίνες γενικής κλινικής καθώς και 4 επιπλέον χειρουργικές αίθουσες υψηλών προδιαγραφών.

Η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας έχει καταγραφεί και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου καθώς στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση των εσόδων κατά 21,3% και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 96%. Η επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο επιτρέπει στο όμιλο να υλοποιήσει με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τα επεκτατικά του πλάνα.

 

Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v