Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TITAN CEMENT INTERNATIONAL: Στις 23 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των μετοχών

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement International SA στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019.

Σε συνέχεια της από 18 Ιουλίου 2019 ανακοίνωσης της TITAN Cement International SA (στο εξής η
«Titan Cement International») αναφορικά με την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, την οποία υπέβαλε για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών
εκδόσεως της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (στο εξής η «ΤΙΤΑΝ»), η Titan Cement International ενημερώνει
ότι, στις 23 Ιουλίου 2019, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 78.668.627 μετοχών της
στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων με τιμή αναφοράς
(reference price) 19,38 Ευρώ, η οποία ισούται με την τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής της ΤΙΤΑΝ
στις 18 Ιουλίου 2019.

Το σύμβολο διαπραγμάτευσης της μετοχής της Titan Cement International θα είναι «TITC» στην
αγγλική και ελληνική γλώσσα με ISIN BE0974338700.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v