Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε., ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 ότι, η κα. Τσακιράκη Θεοδώρα, σύζυγος του Αθανασίου
Παπαζηλάκη, Προέδρου της εταιρείας, προέβη στις 22/07/2019 σε αγορά 30.000 κοινών μετοχών
της εταιρίας συνολικής αξίας 30.795,01 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v