Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ανακοινώνει ότι ο κ. Γρηγόρης Σαράντης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου), κατά την
19/12/2019 προέβη σε πώληση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στην τιμή 8,50 ευρώ ανα μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v