Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΕΒΟΙΛ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι οκ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, πραγματοποίησε την Τρίτη 21/7/2020 και την Τετάρτη 22/7/2020 αγορές 1.000 και 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΡΕΒΟΙΛ. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 616,82 και 632,82 ευρώ αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v