AUTOHELLAS: Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ίδιων μετοχών

Η εταιρεία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιουλίου 2020 αποφάσισε την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με τους ακόλουθους όρους:

1. Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επόμενων 24 μηνών , δηλαδή έως 15 Ιουλίου 2022.

2. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι σήμερα 4.885.500 μετοχές. Διευκρινίζεται ότι στο ως άνω όριο συνυπολογίζονται οι ήδη ανήκουσες στην Εταιρεία 230.236 ίδιες μετοχές, ώστε ο συνολικός αριθμός των ίδιων μετοχών να μην υπερβαίνει το ως άνω όριο.

3. Η μέγιστη τιμή αγοράς των ίδιων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζεται στα 8,00 Ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς στο 1,00 Ευρώ ανά μετοχή.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω Προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο την 23η Ιουλίου 2020, σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, το οποίο θα διαρκέσει για το διάστημα από 24.07.2020 έως 15.07.2022. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Το τελικό ποσό που θα διατεθεί από την Εταιρεία και ο τελικός αριθμός των ίδιων μετοχών που θα αγορασθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της Εταιρείας και της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v