Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICON HELLAS: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία MEDICON HELLAS Α.Ε, ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι η κα Σωτηρία Μητροπούλου, Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας πραγματοποίησε στις 21/7/2021 πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 6.125,00 ευρώ (2.500 μετοχές προς 2,45 ευρώ εκάστη)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v