Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2024

 

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύµφωνα µε τα άρθρα  4.1.2 (παρ.1 περ.β΄) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού  Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία  ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ  Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024:

 

Ανακοίνωση και δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2023 µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών  www.athexgroup.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.minerva.gr : Τρίτη  30 Απριλίου 2024 .

 

Ηµεροµηνία  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος .

 

Η  Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να  μεταβάλει τις παραπάνω ηµεροµηνίες, εφόσον ενηµερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό µε τροποποίηση του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v