Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ: Αγορά 500 μετοχών από ΝΕΜΕΣΙΣ

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 5 - παρ. 5α και τις διατάξεις των Ν. 3340/2005 και 3556/2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η IMPERIO - ARGO A.E. ανακοινώνει ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. προέβη σε αγορές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών εκδόσεως IMPERIO - ARGO A.E ως ακολούθως: στις 29/10/2008 προέβη σε αγορά 200 μετοχών συνολικής αξίας 125,90 ευρώ, και στις 31/10/2008 προέβη σε αγορά 300 μετοχών συνολικής αξίας 192,00 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της IMPERIO - ARGO A.E κ. Ιωάννη Αρβανίτη, ο οποίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v