Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΙΤΑΝ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η «ΤΙΤΑΝ») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στις 17 Ιουλίου 2019 έληξε η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε η TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (η «TCI») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα η TCI, σύμφωνα με το Ν. 3461/2016 και τα διαλαμβανόμενα στο από 18 Ιουνίου 2019 Πληροφοριακό Δελτίο της TCI σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Ως εκ τούτου και επειδή η ΤΙΤΑΝ στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης μεταβίβασε στην TCI τις ίδιες μετοχές που κατείχε, το ποσοστό της μηδενίστηκε.

22.7.2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v