Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Διανομή μερίσματος

O ΟΤΕ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24/06/2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,550000 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,555409 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.578.951 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 24 Ν. 4646/2019), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,52763855 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 10η Ιουλίου 2020 (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020. H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v