Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΣΩ: Ανακοίνωση για το μέρισμα χρήσης 2019

Σε συνέχεια της από 02.09.2020 ανακοίνωση της εταιρείας, η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, ότι σύνολο των Ιδίων μετοχών που κατέχονται ανέρχεται σε 206.659.

Κατά συνέπεια το διανεμητεό συνολικό ποσό είναι €1.221.567,54 ήτοι ποσού €0,010016946 ανά μετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου (το Διανεμητέο Ποσό ανά Μετοχή).

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, παρ. 1, του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,000500847 ανά μετοχή της Εταιρείας και συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,0095160987 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας που προέρχεται από τα κέρδη της χρήσης του 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v