Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την από 28/04/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας τη διανομή μερίσματος ανερχόμενου σε ποσό 0,12€ (δώδεκα λεπτών του ευρώ) ανά μετοχή, ανεξάρτητα από την ποσότητα ιδίων μετοχών, οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διανομή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 2.217.212,28 ευρώ.

  

 

 

Θεσσαλονίκη, 28/04/2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v