Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Μετοχική μεταβολή

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε ότι η κα. Μιράντα Σφακιανάκη του Νικολάου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) μετέβαλε το συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία κάτω του κρίσιμου ορίου του 50% λόγω μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στην εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. βασικό μέτοχο της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, πριν την κρίσιμη συναλλαγή η κα. Μιράντα Σφακιανάκη κατείχε έμμεσα μέσω της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12.922.914 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) ενώ μετά την κρίσιμη συναλλαγή κατέχει μηδενικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v