ΟΠΑΠ: Αγορά 3.000 μετοχών από Michal Houst

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. Michal Houst, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & CFO, προέβη στις 28.03.2019 σε αγορά 3.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 27.000,00 ευρώ.


Αθήνα 01.04.2019

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v