Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου της BlackRock

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [13.06.2019]

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου Ν.3864/2010

---

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 [13.6.2019]

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου Ν.3556/2007 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v