Ιασώ: Εξωχρηματιστηριακή αγορά μετοχών από τον CEO

Η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 29.08.2019 σε αγορά – εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 64.465 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 88.961,70

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v