Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Αγορά 2.085 μετοχών από Μαυρουδή Παναγιώτα

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 03.10.2019 προέβη στην αγορά 2.085 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 1.622,54.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v