ΕΥΔΑΠ: Πώληση μετοχών από Χρήστο Μηστριώτη

H ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 15/06/2020, ότι ο κ. Χρήστος Μηστριώτης, μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 15/06/2020 σε πώληση 10.000 μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 68.600 ευρώ και 10.000 μετοχών συνολικής αξίας 68.700 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v