Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΤΕΡ: Άνω του 5% το ποσοστό του Ανδρέα Μαυροσκότη

Η εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 13/07/2020 γνωστοποίησης που έλαβε από τον κύριο Ανδρέα Μαυροσκότη, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

-          Ταυτότητα του εκδότη υποκείμενων μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

-          Λόγος υποβολής γνωστοποίησης : Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής.

-          Στοιχεία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ

-          Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου σημειώνει μεταβολή : 13/07/2020

-          Συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές κατάστασή μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής: 5,176%

-          Συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές κατάστασή πριν την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής: 4,949%

-          Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνεται σε μετοχές: 910.000, ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου 5,176%.

-          Πρόσθετες πληροφορίες: Η παρούσα γνωστοποίηση πραγματοποιείται διότι η διάρθρωση της συμμετοχής έχει μεταβληθεί, καθώς ο κ. Ανδρέας Μαυροσκότης  κατέχει μετοχές του εκδότη άνω του 5%.

 

Αθήνα, 16/07/2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v