Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AUTOHELLAS: Αγορές μετοχών από Main stream S.A.

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 30/07/2020, η Εταιρεία Main stream S.A., ελεγχόμενη από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, (και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 17.985 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 57.927,70 και στις 31/07/2020 προέβη στην Αγορά συνολικά 5.000 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 16.000,00.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v